Nariai
Šakinė profsąjunga
LAMPSS atstovauja aukštųjų mokyklų profesines sąjungas. Gina jų ir jų darbuotojų interesus valstybiniu ir regioniniu lygmeniu.
Naujienos
Aktualijos
Aktualūs teisės aktai, nutarimai ir pranešimai apie įvykius vykstančius aukštajame moksle.
Veikla
Pasiekimai ir įvykiai
Atlikti darbai, vieši pasiekimai, svarbūs įvykiai, pakeitę situaciją aukštajame moksle.
Komentaras
Nuomonė ir pozicija
Specialistų komentarai, reikšmingos įžvalgos ir patirtys orientuotos į darbo sąlygų ir kokybės gerinimą aukštajame moksle.

Naujienos

Reportažas apie Vilniaus kolegijos problemas

 • Atnaujinta: 2022 birželio 16, Ketvirtadienis 08:53

Reportažas apie Vilniaus kolegijoje ir matyt daugelyje kitų aukštųjų mokyklų įsisenėjusias problemas, apie darbuotojų, pedagogų kovą su jomis, apie profsąjungos bandymą su darbdaviu pasirašyti jau keletą metų kitose aukštosiose mokyklose galiojančias kolektyvinės sutarties nuostatas ir darbdavio požiūrį į SAVO darbuotojus- bloginant jų padėtį, ne gerinant ne progresuojant, o būtent bloginant, apie savo (administracijos) atlyginimų didėjimą lyginant su eiliniais darbuotojais. Klipas apie spjūvį visuomenei į veidą sudarant sau "šiltas" darbo vietas, atlyginimą didesnį nei Premjero ar švietimo ministro. Iš esmės tai klipas apie didžiąją korupciją apie kurią visi žino, tik bijo garsiai pasakyti.
Klipas vertas dėmesio nuo pradžios iki galo. Jis puikiai įvertintas profesorių, matančių šias problemas ir bandančių keisti nusistovėjusią (ne)tvarką.

Dr. Audriaus Armo studija apie akademinės etikos ir procedūrų kontrolierės PlagScan viešą pirkimą.

 • Atnaujinta: 2022 gegužės 03, Antradienis 13:45

Skaitytojui pateikiama dr. Audriaus Armo studija yra savitas taikomojo mokslo kūrinys. Turint galvoje šio veikalo atsiradimo motyvus, platesnį kontekstą, ypač teisinius-administracinius, pilietinės politikos, žmogaus ir mokslininko teisių aspektus, ko gero, galėtume teigti, kad prieš akis turime netgi unikalų kūrinį.

Turinio prasme tai – tarpdalykinis veikalas, sukurtas žmogaus teisių, administracinės teisės, viešojo administravimo, iš dalies netgi ir sociologijos bei politikos mokslų sankirtoje. Tarpdalykinė prieiga – neabejotinas darbo privalumas. Veikale nerasime teorijų apžvalgos, panašių tyrimų apžvalgos ir grynai taikomojo žanro studijoje tai priimtina. Teorinis polėkis išnyra tarp veikalo eilučių, suvokiant motyvuotam ir pasirengusiam skaitytojui studiją hermeneutiškai. Studija, kaip visuma, aštriai kelia pasitikėjimo valdžia ir jos institucijomis klausimą. Autorius savitu, labai išsamiu rakursu parodo atgrasiąją Lietuvos biurokratijos pusę – kompetencijos stygių, cinizmą, atsakomybės stoką, akivaizdžius interesų konfliktus, nepagarbą piliečiui, nusišalinimą nuo savo prievolių ir įstatymais numatytos misijos paniekinimą etc. Visa tai liūdina ir leidžia kelti klausimą apie demokratijos, teisinės sistemos, o kartu ir valstybingumo apskritai kokybę mūsų šalyje.

Skaityti daugiau...

Vadovybės požiūris: geriau pakenks "Achemai" nei padės darbuotojui

 • Atnaujinta: 2022 vasario 09, Trečiadienis 19:34

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS), matydamas neracionalų „Achemos“ vadovų elgesį, ragina bendrovės vadovus dar kartą pergalvoti, kokią žalą įmonei daro jų netinkamas elgesys su darbuotoju. Įsigilinę į esamą situaciją, atkreipiame dėmesį, kad mėginimas trukdyti profesinių sąjungų veiklai ir nenoras sėsti prie derybų stalo viešoje erdvėje jau nebeprimena darbuotojui patrauklios bendrovės, o byloja apie vidines jos problemas, griaunančias pasitikėjimą bendrove ir karjeros perspektyvą joje. Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas, kaip darbo jėgą rengiančių organizacijų darbuotojų atstovas, kritiškai vertina tokią „Achemos“ vadovų elgseną ir perspėja, kad šiuolaikiniai darbuotojai, įskaitant ir jaunosios kartos, stebi situaciją rinkoje ir, matydami tokius santykius, lygiai taip pat kritiškai žvelgia į karjeros perspektyvas bendrovėje. Todėl rekomenduojame kuo greičiau susėsti prie derybų stalo su darbuotojais ir susitarus su jais grįžti į normalų darbo ritmą, kad bendrovė galutinai netaptų netinkamos žmogiškųjų išteklių vadybos Lietuvoje pavyzdžiu, trukdančiu potencialiems darbuotojams pretenduoti į darbo vietą bendrovėje. Be to, atkreipiame vadovybės dėmesį į tai, kad jau dabar viešai skelbta situacija rodo, kad bendrovei trūksta darbuotojų, nes esami priversti dirbti viršvalandžius, tad ir toliau pažeidžiant LR Konstitucijos įtvirtintą darbuotojų teisę į teisingą darbo užmokestį, ateityje rasti darbuotojų bus dar sunkiau.

LAMPSS Tarybos pirmininkas prof. dr. Sigitas Vaitkevičius

Publikacija paskelbta „BNS Spaudos centre". Ją peržiūrėti galite čia.

Dr. A. Armo tyrimo ataskaita

 • Atnaujinta: 2021 rugsėjo 15, Trečiadienis 13:20

Kaip žinia, akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius ir jo tarnyba aktyviai skatina mokslo ir studijų institucijas remtis neseniai Kontrolierės Loretos Tauginienės įsakymu patvirtintomis Rekomendacijomis mokslo ir studijų institucijoms dėl jų etikos kodeksų keitimo (https://etikostarnyba.lt/wp-content/uploads/2020/08/V-38.pdf).

Ta proga dr. A. Armas parengė tyrimo ataskaitą-informaciją apie minėtų rekomendacijų ypatumus. Parengta tyrimo ataskaita su priedais galėtų padėti LAMPSS nariams ar net mokslo ir studijų institucijoms diskutuoti apie rekomendacijų ištakas ir etiškumą.

Kviečiame skirti 0,6 proc. Gyventojų pajamų mokesčio LAMPSS

 • Atnaujinta: 2020 birželio 19, Penktadienis 17:50

Kviečiame skirti 0,6 proc. Gyventojų pajamų mokesčio Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimui(LAMPSS).

LAMPSS veiklos tikslai -  aukštųjų mokyklų darbuotojų atlyginimų kėlimas ,darbo sąlygų gerinimas. Paremkite mūsų veiklą, neišleisdami pinigų! Kartu puoselėkime  svarbiausias vertybes – rūpestį darbuotojų išlikimu, darbo sąlygų gerinimu. Skelbiame nešališkas, objektyvias pažiūras ir nuomones, atliekame apklausas, kurias pateikiame Seimui, Vyriausybei, Švietimo ,sporto ir mokslo ministerijai. Konstruktyviai kritikuojame valdžią ir jai patariame, deramės su darbdaviais ir Vyriausybe dėl darbuotojams palankios Kolektyvinės sutarties.  

Skirkite 0,6 proc. Gyventojų pajamų mokesčio Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimui(LAMPSS).

Paramą skirti galima:

Elektroniniu būdu prisijungiant prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) ir užpildant prašymo formą mokesčio dalį (FR0512 forma) https://deklaravimas.vmi.lt.

Detali pildymo instrukcija:

 1. E1 laukelyje pasirinkite 2-paramos gavėjas.
 2. E2 laukelyje įveskite LAMPSS kodą 301572530.
 3. E4 laukelyje įveskite 0,6 proc.
 4. E5 laukelyje nurodykite laikotarpį iki kurio norite skirti paramą (2019 m. arba 2020 m.)
 5. Ties 6S uždėkite varnelę.

Dėl rekomendacijų mokymui nuotoliniu būdu

Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu  yra skirtos padėti mokyklų, įgyvendinančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, bendruomenėms pasirengti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas.

Esant koronaviruso grėsmei, nuotoliniu būdu mokyklos gali ugdyti mokinius nepriklausomai nuo to, ar šis būdas yra įteisintas mokyklos nuostatuose / įstatuose, ar ne. Laikinai organizuojant ugdymą nuotoliniu būdu, mokymo sutartys nekeičiamos.

Svarbu, kad mokyklos pasirengtų ir pateiktų aiškią informaciją apie mokymo organizavimą nuotoliniu būdu bei kontaktus, kuriais galėtų gauti pagalbą mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai.

Skaitykite daugiau (visas įsakymo tekstas). 

 

DĖL SITUACIJOS, SUSIJUSIOS SU KORONAVIRUSU, VALDYMO PRIEMONIŲ

Aplinkraštis švietimo įstaigų steigėjams ir vadovams dėl situacijos, susijusios su koronavirusu, valdymo priemonių.

Čia rasite:

 1. Dėl mokinių priežiūros, laikinai sustabdžius ugdymo ir vaikų priežiūros procesą ir švietimo
  veiklą;
 2. Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo;
 3. Dėl darbuotojų darbo apmokėjimo;
 4. Dėl brandos egzaminų vykdymo ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo;
 5. Dėl informacijos sklaidos;

Informacija Koronaviruso grėsmės tema nuolat talpinama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos svetainėje (adresu https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso).

Attachments:
Download this file (Aplinkraštis 03 (2020-03-16).pdf)Aplinkraštis

Informacija dėl koronaviruso

Visoje Lietuvoje dėl koronaviruso dviem savaitėms uždaromos švietimo įstaigos.

Nuo kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo, mokymo ir studijų procesas visose švietimo įstaigose, t.y. universitetuose, kolegijose ir mokyklose, taip pat dienos ir užimtumo centruose, neveiks darželiai, neformaliojo švietimo įstaigos.

Ugdymo įstaigose rizika virusui plisti yra itin didelė, todėl jų uždarymas padės užkirsti kelią galimoms naujojo koronaviruso grėsmėms.

Ministras patvirtino nuotolinį darbą, bent jau kol kas darbuotojų darbo užmokesčiui institucijų darbo pokyčiai įtakos neturėtų turėti.

Daugiau informacijos https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso.

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

LAMPSS rekvizitai

Kodas: 301572530
Teisinė forma: Profesinė sąjunga ar susivienijimas     
Registravimo data: 2008 m. vasario 29 d.
Banko sąskaita: LT747044090100632045
EL. paštas:
Adresas: Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas, Lietuva

Prisijungimas

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.

Tęsdami naršymą svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis.