Nariai
Šakinė profsąjunga
LAMPSS atstovauja aukštųjų mokyklų profesines sąjungas. Gina jų ir jų darbuotojų interesus valstybiniu ir regioniniu lygmeniu.
Naujienos
Aktualijos
Aktualūs teisės aktai, nutarimai ir pranešimai apie įvykius vykstančius aukštajame moksle.
Veikla
Pasiekimai ir įvykiai
Atlikti darbai, vieši pasiekimai, svarbūs įvykiai, pakeitę situaciją aukštajame moksle.
Komentaras
Nuomonė ir pozicija
Specialistų komentarai, reikšmingos įžvalgos ir patirtys orientuotos į darbo sąlygų ir kokybės gerinimą aukštajame moksle.

Naujienos

Atviras laiškas akademinei bendruomenei ir LAMPSS partneriams

 • Atnaujinta: 2019 gruodžio 05, Ketvirtadienis 18:29

Gerb. Kolegos,-ės,

Dėkojame Jums, kad įspėjamojo streiko metu buvote pilietiški, solidarūs ir prisijungėte prie mūsų. Rezultatas, kurį pasiekėme, galėjo būti ir geresnis, tačiau derybose retai kada viena pusė gauna viską, ko siekia. Kol kas manome, kad mūsų pasirinkta derybinė taktika leido bendruomenei pamažu, bet užtikrintai kasmet (pagal šakos kolektyvinę sutartį) gauti vis didesnį darbo užmokestį. Išsiderėtas 2025 metais 150 procentų dydžio atlyginimas, skaičiuojant nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio, mūsų skaičiavimu, bus ne mažiau kaip du kartus didesnis, nei jis buvo 2017 metais pradėjus kolektyvines derybas. Mes suprantame, kad dėl itin spartaus vartojimo ir kainų augimo dabartinis darbo užmokestis vis dar išlieka menkai konkurencingas, tačiau kartu prašome suprasti ir tai, kad šiandien profesinės sąjungos negali pasigirti ypač dideliais biudžetais, reikalingais nusipirkti eterio laiką, būtiną pritraukiant visuomenės dėmesį siekiant parodyti mokslininkų ir dėstytojų svarbą valstybei. Visgi, pasirinktas dialogo, bendradarbiavimo ir pamatuotos neagresyvios kritikos kelias leido pasiekti susitarimus, dėl kurių trejus metus iš eilės didinamas aukštojo mokslo darbuotojų darbo užmokestis, kuris iki tol tik mažėjo.

Taip pat norime padėkoti visiems žmonėms, institucijoms, kurie prisidėjo prie aukštųjų mokyklų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo. Vieni formaliai, kiti neformaliai bendraudami su LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, su LR Vyriausybe bei LR Seimu, dar kiti atsiliepdami į kvietimą vieningai pademonstruoti nepritarimą nulinei finansavimo politikai ar gerai atlikdami savo darbą ir formuodami teigiamą nuomonę apie akademinę bendruomenę.

Skaityti daugiau...

Pasirašyta švietimo ir mokslo šakos darbuotojų kolektyvinė sutartis

 • Atnaujinta: 2020 sausio 16, Ketvirtadienis 18:44

Po įspėjamojo streiko 2019 gruodžio 2 dieną pasirašyta pataisyta švietimo ir mokslo šakos darbuotojų kolektyvinė sutartis.

Dokumentą su keturiomis šios šakos profesinėmis sąjungomis pasirašė premjeras Saulius Skvernelis, švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius bei profesinių sąjungų (Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas, profesinės sąjungos „Solidarumas“ ir „Sandrauga“) atstovai.

Nauju susitarimu koreguojama 2017 metų Lietuvos švietimo ir mokslo šakos darbuotojų kolektyvinė sutartis – dėl šių pakeitimų sutarta dar liepą.  Pataisytoje sutartyje įtrauktas ir aukštųjų mokyklų atstovų reikalavimas nuo kitų metų rugsėjo 1-osios didinti darbo užmokestį 10%. Sutartyje numatyta, kad 2025 metais dėstytojų atlyginimas turi siekti 150% vidutinio darbo užmokesčio.

 Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas Sigitas Vaitkevičius sakė, kad ji džiugina šios Vyriausybės nuoseklumas, nors „kai kurie dalykai dar liko neįgyvendinti“, turėdamas omenyje finansavimą neakademiniams darbuotojams.

„Manome, kad tas punktas kitais metais pradedamoje pildyti sutartyje jau atsiras atskiru punktu, t. y. neakademinių darbuotojų darbo užmokesčių kėlimas. Nors vilčių iš tikrųjų nelaidojame ir šiemet, kadangi yra ir Seimo pasiūlymas šias lėšas skirti“, – teigė jis.

Visuotinis AM įspėjamasis streikas

 • Atnaujinta: 2019 lapkričio 25, Pirmadienis 16:04

 

Vadovaujantis Darbo kodekso 181 str. 2 d. ir 246 str. 1 d. LAMPSS informavo Lietuvos Respublikos Vyriausybę, ją atstovauti įgaliotą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministeriją apie būsimo įspėjamojo streiko pradžią Darbo kodekso nustatytais terminais ir tvarka. LAMPSS informuoja, kad 2019 m. lapkričio 28 d. nuo 8 val. iki 10 val. skelbiamas įspėjamasis švietimo šakos streikas, kuriame dalyvaus ir Jūsų atstovaujamų institucijų darbuotojai. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad atskirose institucijose streiko laikas gali būti pasirinktas kitoks, dėl šių švietimo-mokslo įstaigų veiklos specifikos.

Įspėjamąjį streiką skelbiame Vyriausybei ir jos įgaliotai LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija nevykdant Švietimo šakos kolektyvinės sutarties pasiekto susitarimo:

 1. Nuo 2020 m. kasmet didinti dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų etatinį (bazinį) darbo užmokestį ne mažiau kaip 10 proc., kad 2025 m. šių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų 150 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio.
 2. Pasirašyti 2019 metų gegužės mėnesį su LAMPSS ir rugpjūčio mėnesį su mokytojais suderėtą šakos kolektyvinės sutarties papildymą ir tuo įteisinti šiais metais pasiektą susitarimą.
 3. Taip pat LAMPSS reikalauja laikytis derybų metu LR Vyriausybės įgaliotos derėtis LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duoto pasižadėjimo proporcingai kelti ir neakademinių darbuotojų atlyginimus bei rasti tam reikalingų lėšų, taip pat, įvesti nemokamas bakalauro studijas nuo 2020 m. .

LAMPSS narių įspėjamąjį streiką koordinuos, 2019 m. lapkričio 14 d. LAMPSS sudarytas streiko komitetas: Pirmininkė- A. Lapinskienė (LAMPSS pirmininko pavaduotoja), nariai- S. Vaitkevičius (LAMPSS pirmininkas), V. Skėruvienė (LAMPSS pirmininko pavaduotoja).

Tuo pačiu, informuojame, kad LAMPSS, priėmė sprendimą skelbti visuotinį įspėjamąjį streiką 2019 m. lapkričio 28 d. nuo 08:00 val. iki 10:00 val. arba dvi valandas nuo įstaigos darbo pradžios, jeigu darbas pradedamas vėliau kartu su visomis šakoje dalyvaujančiomis mokytojų profsąjungomis(LŠPS, LŠMPS “Solidarumas“ ,LPS “Sandrauga“,LŠĮPS)

Tą pačią dieną, 2019 m. lapkričio 28 d., laike nuo 10:00 val. iki 12:00 val., LAMPSS rengs piketus prie LR Vyriausybės ir LR Finansų ministerijos.

LAMPSS reikalauja LR Vyriausybės laikytis derybų metu pasiekto susitarimo ir vykdyti visus kolektyvinės sutarties priedu ir kolektyvinėmis derybomis pasiektus susitarimus su visomis kolektyvinių derybų šalimis.

LAMPSS skelbiamas įspėjamasis streikas neįvyks tik LR Vyriausybei iki 2019 metų lapkričio mėn. 27 dienos sutikus ir priėmus sprendimą patenkinti visus Kolektyvinių derybų šalių kolektyvinėmis derybomis pasiektus susitarimus.

 KAIP ELGTIS ĮSPĖJAMOJO STREIKO METU?

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų 
Pirmininkas Sigitas Vaitkevičius

Ataskaitinis rinkiminis susirinkimas

 • Atnaujinta: 2019 gruodžio 10, Antradienis 14:25

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo ataskaitinis rinkiminis susirinkimas vyks 2019 m. spalio 29 d. 13 val. Kauno technologijos universiteto (Kaunas Donelaičio 73 centriniai rūmai, 302 salė).
Dienotvarkėje:

 1. LAMPSS pirmininkės ataskaita už nuveiktus darbus.
 2. Pirmininkės pavaduotojų pranešimai-pasisakymai.
 3. Valdybos narių pasisakymai.
 4. LAMPSS revizijos komisijos finansinė ataskaita.
 5. LAMPSS pirmininko ataskaitos už nuveiktus darbus tvirtinimas.
 6. Revizinės komisijos ataskaitos tvirtinimas.
 7. Diskusijos dėl tolimesnės LAMPSS veiklos.
 8. Naujos tarybos, valdybos ir revizinės komisijos rinkimai.

LAMPSS Pirmininkė A.Lapinskienė

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Profsąjungos derasi su vyriausybe dėl viešojo sektoriaus algų kėlimo

 • Atnaujinta: 2019 balandžio 24, Trečiadienis 20:47

2019 balandžio 18 dieną derybinė grupė svartė siūlymus dėl Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos projekto.

Profsąjungos atstovams pavyko išsiderėti, kad būtų numatytas dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų etatinio darbo užmokesčio didinimas kasmet nuo 2020 m. ne mažiau kaip 10 proc. ir siekis, kad 2025 m. šių darbuotojų VDU sudarytų 150 proc. šalies VDU.

Laiškas profsąjungiečiams ir ne tik

 • Atnaujinta: 2019 balandžio 24, Trečiadienis 20:56

Mieli dėstytojai, medikai, mokytojai ir kiti profesinių sąjungų nariai ir ne nariai. Kas su Jumis yra negerai? Jūs skundžiatės, kad atlyginimai viešajame sektoriuje per žemi, skundžiatės, kad vykdomoji valdžia ignoruoja duotus pažadus, jog vyriausybė vilkina sprendimus, arba vietoj darbų kuria beprasmes komisijas, kurių nauda tiki tik pats premjeras, bet kai reikia parodyti savo aktyvumą, parodyti pilietiškumą, drybsote ant sofų, numojate ranka ir sakote „ai, o kam?“…

Daugiau skaitykite http://lithuanian-economy.net/2019/04/12/laiskas-profsajungieciams-ir-ne-tik/.

Viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo strategija

Siiūlom susipažinti

ILGALAIKIO TVARAUS VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO FINANSAVIMO IKI 2025 METŲ STRATEGIJA (projektas)

1. Strategijos tikslai – mažinti disproporcijas tarp atskirose viešojo sektoriaus srityse dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo, užtikrinti socialiai teisingesnį viešojo sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimą, siekiant, kad darbo užmokesčio dydis priklausytų nuo darbo pobūdžio, darbo funkcijų sudėtingumo ir apimties, tenkančios atsakomybės už tų funkcijų vykdymą, einamų pareigų ypatumų, asmens profesinio lygio bei kvalifikacijos, užtikrinti tvarų ir ilgalaikį viešajame sektoriuje dirbančių darbuotojų darbo apmokėjimo augimą atsižvelgiant į Lietuvos ekonominio vystymosi tendencijas ypatingai į infliacijos ir ekonominio produktyvumo pokyčius, taip pat siejant darbo užmokesčio didinimą su sektorių efektyvumo didėjimu bei paslaugų gyventojams kokybės augimu.
2. Strategija atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Septynioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“ (toliau – Septynioliktosios Vyriausybės programos) nuostatas.
3. Strategijoje apžvelgiamas visas Lietuvos viešasis sektorius (toliau – viešasis sektorius), išskyrus valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių ir kontroliuojamų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių darbuotojus. Viešajam sektoriui priskiriamos visos biudžetinės įstaigos (tiek valstybės, tiek savivaldybių) ir viešosios įstaigos, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė arba kai valstybė ar savivaldybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime.

 

Švietimo ir mokslo komiteto posėdis LR Seime

 • Atnaujinta: 2018 lapkričio 18, Sekmadienis 23:14

2018 m. lapkričio 14 d. Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje buvo diskutuojama dėl kolegijų tinklo pertvarkos. Kadangi klausimo pristatymui buvo skirta tik 15 min. Švietimo ir mokslo ministrė J. Petrauskienė informavo, kad apie kolegijų tinklo pertvarką tik pradedama diskutuoti su kolegijų atstovais, nors prieš savaitę Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo pakviesti kolegijų direktoriai ir tarybų pirmininkai, kuriems buvo pristatomos kolegijų jungimosi galimybės.   Tačiau komitete J. Petrauskienė pranešė, kad bus sudaryta darbo grupė, kurioje dalyvaus kolegijų atstovai. Į mano pateiktą klausimą ar bus numatytos lėšos kolegijų pertvarkai 2019 m. biudžete, ministrė atsakė, kad lėšos  kolegijų pertvarkai bus numatytos, kai kolegijos ir darbo grupė pristatys konkrečius pertvarkos projektus ir paskaičiuos kiek tų lėšų reikia.  G.Steponavičius pasipiktino, kad Švietimo  ir mokslo komitetas nebuvo informuotas apie kolegijų tinklo pertvarką. Švietimo ir mokslo komitetas nutarė, kad ŠMM turi pastoviai informuoti komitetą apie kolegijų pertvarkos planus ir etapus.

Vitalija Skėruvienė

 

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

LAMPSS rekvizitai

Kodas: 301572530
Teisinė forma: Profesinė sąjunga ar susivienijimas     
Registravimo data: 2008 m. vasario 29 d.
Banko sąskaita: LT747044090100632045
EL. paštas:
Adresas: Donelaičio g. 73, 44029 Kaunas, Lietuva

 

Galinčius finansiškai paremti profsąjungų vykdomą veiklą kviečiame pasinaudoti PayPal paramos skyrimo sistema.

Prisijungimas

Norėdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, naudojame slapukus (angl. cookies), kuriuos galite bet kada atšaukti. Daugiau apie slapukus.

Tęsdami naršymą svetainėje jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis.