Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas

LAMPSS atstovauja aukštųjų mokyklų profesines sąjungas. Gina jų ir jų darbuotojų interesus valstybiniu ir regioniniu lygmeniu.

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas( LAMPSS) įkurtas 2007 m., jis vienija visų aukštųjų mokyklų – universitetų bei kolegijų – profesines sąjungas. LAMPSS – savarankiška, nuo valdžios ir partijų nepriklausoma, laisvo apsisprendimo pagrindu burianti dėstytojus, mokslo darbuotojus, inžinerinį bei techninį personalą organizacija.

Misija

LAMPSS – savarankiška, nuo valdžios, partijų, aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų nepriklausoma organizacija, laisvo apsisprendimo pagrindu burianti aukštųjų mokyklų ir mokslinių tyrimų institutų dėstytojus, mokslo darbuotojus, administracinį, inžinerinį bei techninį personalą ir sutelkta į jų teisėtų interesų gynimą Lietuvoje bei joje veikiančiose aukštosiose mokyklose.

Tikslai

Pagrindiniai LAMPSS veiklos tikslai – ginti savo narių profesines, ekonomines bei socialines teises ir teisėtus jų interesus, kontroliuoti, kaip darbdaviai vykdo dirbančiųjų teisinius ir sų jų interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis bei susitarimus.

Uždaviniai

Pasiekti, kad aukštojo mokslo darbuotojų vidutinis valandinis darbo užmokestis būtų ne mažesnis nei 150 proc. lyginant su šalies vidutiniu valandiniu darbo užmokesčiu. Panaikinti LR Konstitucijai prieštaraujančias nuostatas LR Mokslo ir studijų įstatyme. Pasiekti, kad aukštųjų mokyklų ir institutų darbuotojams galiotų Nacionalinėje kolektyvinėje sutartyje suderėti darbuotojų darbo sąlygas gerinantys susitarimai. Įvesti tyrėjo ir/arba mokslininko krepšelį, kuriuo valstybė skirtų lėšas tyrėjo ir/arba mokslininko darbo užmokesčiui bei patiriamoms sąnaudoms dengti.

Naujienos

Kviečiame į diskusiją

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko administraciniai sprendimai nulemia:  Tokių administracinių sprendimų pagrindas – Lietuvos mokslo tarybos ekspertų išvados.  Lietuvos mokslo tarybos veiklos analizė neatskleidžia, kas ir kaip (kokių kriterijų bei atrankos metodais) atrenka bei parenka ekspertą…

2023 spalio 6 pasirašyta atnaujinta Lietuvos švietimo ir mokslo kolektyvinė sutartis. 

Atnaujintą  kolektyvinę sutartį PDF formatu galite rasti čia.

Esminis Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties pakeitimas – reikšmingas švietimo darbuotojų atlyginimų didinimas.

"9.1. 2024 m. skirti papildomų lėšų mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų, kitų tyrėjų ir dėstytojų, darbo užmokesčiui padidinti: nuo 2024 m. sausio 1 d. – 10 procentų, nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. – ne mažiau kaip 18,7 procento."

Lietuvos švietimo ir mokslo kolektyvinė sutarties pasirašymo akimirkos, 2023-10-06
Organizacijų
~
narių
veiklos metų

Darbuotojų profesinės sąjungos

LAMPSS nariai

Mokslo bendruomenei

Aktualu, naudinga, įdomu 

Lietuvos mokslininkų laikraštis „Mokslo Lietuva“ http://mokslolietuva.lt/
PDF archyvas

Lietuvos mokslininkų sąjunga http://lms.lt/

Bendradarbiaujame

Kitos profesinės sąjungos

LŠMPS logotipas
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS)
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK)

Kontaktai

+370 699 12130

info@lampss.lt