Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas

LAMPSS atstovauja aukštųjų mokyklų profesines sąjungas. Gina jų ir jų darbuotojų interesus valstybiniu ir regioniniu lygmeniu.

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas( LAMPSS) įkurtas 2007 m., jis vienija visų aukštųjų mokyklų – universitetų bei kolegijų – profesines sąjungas. LAMPSS – savarankiška, nuo valdžios ir partijų nepriklausoma, laisvo apsisprendimo pagrindu burianti dėstytojus, mokslo darbuotojus, inžinerinį bei techninį personalą organizacija.

Misija

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS) vienija visų aukštųjų mokyklų – universitetų bei kolegijų – profesines sąjungas. LAMPSS – savarankiška, nuo valdžios ir partijų nepriklausoma, laisvo apsisprendimo pagrindu burianti dėstytojus, mokslo darbuotojus, inžinerinį bei techninį personalą organizacija.

Tikslai

Pagrindiniai LAMPSS veiklos tikslai – ginti savo narių profesines, ekonomines bei socialines teises ir teisėtus jų interesus, kontroliuoti, kaip darbdaviai vykdo dirbančiųjų teisinius ir sų jų interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis bei susitarimus.

Uždaviniai

Pagrindiniai LAMPSS veiklos tikslai – ginti savo narių profesines, ekonomines bei socialines teises ir teisėtus jų interesus, kontroliuoti, kaip darbdaviai vykdo dirbančiųjų teisinius ir sų jų interesais susijusius darbo, ekonominius ir socialinius įstatymus, kolektyvines sutartis bei susitarimus.

Švietimo ir mokslo šakos darbuotojų kolektyvinė sutartis (2022 m.)

Atnaujintą Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinę sutartį PDF formatu galite rasti čia.

Organizacijų
narių
veiklos metų

Darbuotojų profesinės sąjungos

LAMPSS nariai

Mokslo bendruomenei

Aktualu, naudinga, įdomu 

Lietuvos mokslininkų laikraštis „Mokslo Lietuva“ http://mokslolietuva.lt/
PDF archyvas

Lietuvos mokslininkų sąjunga http://lms.lt/

Bendradarbiaujame

Kitos profesinės sąjungos

LŠMPS logotipas
Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS)
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija (LPSK)

Kontaktai

+370 699 12130

info@lampss.lt